GramerX Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

GramerX Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

GramerX Dil Eğitim Merkezi kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, GramerX tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Gramerx Dil Eğitim Merkezi amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair www.gramerx.com sitesini ziyaret eden kullanıcıları, hizmet alan öğrenci veya öğretmen tüm iş birlikçilerimizi üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

GramerX Dil Eğitim Merkezi
Adres: Fenerbahçe mah. İğrip Sok.NO:13 İç kapı no:1 Kadıköy istanbul

2.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Hizmetlerimizi kullandığınızda aşağıdaki bilgi türlerini topluyoruz:

Erişilen sayfalar ve dosyalar, erişim zamanı, transfer edilen veri miktarı, tarayıcı sürümü uygulama sürümü, işletim sistemi ,dil ayarları , cihaz tipi cihaz Id si, daha önce ziyaret edilen sayfalar (web sitemize bir bağlantı yoluyla erişirseniz), ip adresiniz, Konum Bilgileri (bir IP adresinden çıkarılan genel konum gibi)Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Online Eğitim faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak verileri toplamaktadır.

3.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

GramerX, kişisel verilerinizi Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

Hesabınızı kaydetmek, derslerin yapılmasını sağlamak ve işlemleri yönlendirmek dahil size Hizmetleri ulaştırmak,

Destek ve sorun giderme yardımı sağlamak da dahil olmak üzere sorularınıza veya sorgularınıza yanıt vermek,

Sizinle hesabınız, sorgularınız, şirketimiz ve ilişkili haberler hakkında iletişime geçmenin yanı sıra size tanıtıcı e-postalar, anketler, bültenler veya bildirimler göndermek de dahil sizinle irtibat kurmak,

Tercihlerinizi yönetip hatırlamak ve Hizmetleri özelleştirmek,

Hizmetleri veya sağladığımız diğer tüm ürün ve hizmetleri analiz edip iyileştirmek,

Anketleri, çekilişleri, tanıtımları ya da yarışmaları yönetmek,

Reklam ve pazarlamamızı geliştirmek; örneğin, sizi ilgilendirebilecek ürün veya hizmetler hakkında size tavsiyelerde bulunmak,

Kimliğinizi doğrulamak,

Yasal yükümlülüklerimize uymak veya yasaların izin verdiği şekilde hareket etmek,

Kullanıcılarımız, çalışanlarımız, üçüncü taraflar, kamuoyu ve/veya Hizmetlerimizin güvenliği ve/veya bütünlüğünü korumak,

Sahteciliği önlemek ve yasal hükümlerimizi uygulamak ve

Hizmetleri yönetmek ve Hizmetlerle ilgili sorunları gidermek.

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, yan kuruluşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla ortaklarımızla paylaşmamızı istemiyorsanız ya da belirli yollardan sizinle iletişime geçmemizi istemiyorsanız, gramerxcom@gmail.com, adresine e-posta göndererek iletişim listemizden çıkabilirsiniz.

Onayla

Çerezleri kullanarak müşterilerimizi daha iyi anlarız ve bu sayede web sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve pazarlama çalışmalarımızı geliştiririz. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz, web sitesindeki tüm çerezleri almaktan memnun olduğunuz şeklinde değerlendirilecektir. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.